09. PREGLEDI ZA RAD ZA EKRANOM

09. PREGLEDI ZA RAD ZA EKRANOM

Pregledi za sve zaposlene koji duže od 4 sata dnevno rade za ekranom

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno prema pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, naši specijalisti oftalmologije i medicine rada vrše preglede i izdavanje lekarskih uverenja za sve zaposlene koji u svom radu korsite ekran duže od 4 sata.

  • Svako lice ciji je sastavni deo posla rad za ekranom u vremenskom periodu duzem od 4 sata , u obavezi je da jednom u tri godine obavi lekarski pregled radi procene spremnosti za dalji nastavak rada.
  • Medicinski pregled radi procene zdravstvene spremnosti lica koja rade za kompjuterom, obuhvata: pregled vidne oštrine na blizinu i na daljinu, pregled stereo vida, kolornog vida, očnog dna na usku zenicu i sprovodi se od strane strucnog tima lekara specijalista oftalmologije i medicine rada.
  • Medicinski pregled u cilju analize zdravstvene spremnosti za rad za racunarom, nas strucni tim lekara obavlja za sva lica koja rade na sledecim poslovima: svi administrativni radnici, programeri, inženjeri, zaposleni u call centru i mnogi drugi.

POZOVITE NAS NA BROJ 011/785-08-70

Ili nas kontaktirajte putem našeg e-maila.

Kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.

DRUGE USLUGE

U našoj ustanovi možete obaviti veliki broj sistermatskih  pregleda kao i usluga u oblasti obuke iz prve pomoći Vaših zaposlenih