Laboratorijska dijagnostika

U okviru zavoda posedujemo laboratoriju u kojoj se vrše biohemijske i hematološke analize i pregledi urina.